Bảng báo phí dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình

báo giá luật sư ly hôn

Bảng báo phí dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình

Bảng báo phí dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình là chi phí niêm yết cho dịch vụ Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp.

GIAI ĐOẠN DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤLUẬT SƯ TRUNG CẤP

(VNĐ)

GIÁ DỊCH VỤLUẬT SƯ CAO CẤP

(Kinh nghiệm trên 15 năm)

(VNĐ)

GHI CHÚ
  

Giai đoạn

sơ thẩm

 

Tranh chấp hôn nhân trong nước 30 triệu – 60 triệu/vụ việc(Chưa bao gồm phí phần trăm theo giá trị tài sản nếu có) 40 triệu – 80 triệu/vụ việc(Chưa bao gồm phí phần trăm theo giá trị tài sản nếu có) Chưa VAT
Tranh chấp hôn nhân có yếu tố nước ngoài 45 triệu- 70 triệu/vụ việc(Chưa bao gồm phí phần trăm theo giá trị tài sản nếu có)

 

60 triệu- 90 triệu/vụ việc

(Chưa bao gồm phí phần trăm theo giá trị tài sản nếu có)

 

Chưa VAT
  

 

Gia đoạn phúc thẩm

Tranh chấp hôn nhân trong nước 20 triệu – 35 triệu/vụ việc(Chưa bao gồm phí phần trăm theo giá trị tài sản nếu có)

 

25 triệu – 45 triệu/vụ việc

(Chưa bao gồm phí phần trăm theo giá trị tài sản nếu có)

 

Chưa VAT
Tranh chấp hôn nhân có yếu tố nước ngoài 25 triệu- 50 triệu/vụ việc(Chưa bao gồm phí phần trăm theo giá trị tài sản nếu có)

 

35 triệu- 65 triệu/vụ việc

(Chưa bao gồm phí phần trăm theo giá trị tài sản nếu có)

 

Chưa VAT

Mức giá niêm yết có thể tăng hoặc giảm tùy theo từng khu vực và tính chất của công việc